HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

«توفان روح» با استفاده از دو شکل نمایشی «تعزیه» و «حرکت و صدا» دو «ساخت و ریخت» مختلف را بکار گرفته است، و در طول نمایش سعی در نزدیک کردن آنها به یکدیگر دارد. نمایش در «طرح داستانی» با تکیه بر نشانه ها، نمادها و رفتارهای رمزآمیز، و با الهام از عناصر و معانی ادبیات ایرانی و مفاهیم دینی ازیکسو، و با نگاه و بهره¬وری از چندین مجلس تعزیه، طرح دو داستان را به شیوه توالی و تداخل، پی در پی هم می آورد:
«داستان هجرت مردانی که احیاگر عزت اسلامی و حسینی (ع) درطول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و داستان عاشورا، امام شهیدان و اصحاب وفادار و حماسه سازش».
«توفان روح» که در دوازده تابلو نگارش و تنظیم شده است با درک اهمیت حفظ و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا ورزم آوران روزهای رزم؛ به نقل و روایت خردمندانه داستان همه روزهای شهادت می پردازد؛ برای نسلی که می خواهد حقایق آن روزها را دریابد، و انگیزه ها را بفهمد، بداند چرا «پدر» رفت و کجا رفت؟... که «ادامه دهندگان¬اند به یاد آورندگان». «توفان روح» از سویی دیگر، در دل این زمینه فراگیر و محتوا، به تطبیق انگیزه ها و خواستهای حسینی(ع) رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با حماسه عاشورا اشاره می کند. حسین(ع)، الگو و معیار دفاع ملت بزرگ ایران بوده و هست، و تا این الگو به فرزندان ملت آموخته شود، ما چون پدران شهیدمان، راهیان کربلا خواهیم بود و عجیب که با لبان تشنه، به این سفر می رویم تا مگر شود که نزل شهیدان عشق حق را چشیده باشیم. آب حیات. «
چند رسانه ای
  • توفان روح
    توفان روح