HonaredefaView

X
معراجی ها
امتیاز مخاطبان
مجموع آرا
سال تولید :
1393
موضوع : عملیات ها
تقارن تاریخی : عملیات فتح المبین
توضیحی کوتاه درباره اثر :

قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می‌کنند. همین آغاز قصه‌ای می شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می‌شوند.