HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

ویلایی‌ها قصه خانواده‌های فرمانده‌هان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه ویلاها می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرمانده‌هان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد.

چند رسانه ای
 • پریناز ایزدیار و طناز طباطبایی در نمایی از فیلم ویلایی ها
  پریناز ایزدیار و طناز طباطبایی در نمایی از فیلم ویلایی ها
 • صابر ابر در نمایی از فیلم ویلایی ها
  صابر ابر در نمایی از فیلم ویلایی ها
 • ثریا قاسمی در نمایی از فیلم ویلایی ها
  ثریا قاسمی در نمایی از فیلم ویلایی ها
 • طناز طباطبایی در نمایی از فیلم ویلایی ها
  طناز طباطبایی در نمایی از فیلم ویلایی ها
 • علی شادمان در نمایی از فیلم ویلایی ها
  علی شادمان در نمایی از فیلم ویلایی ها
 • پریناز ایزدیار در نمایی از فیلم ویلایی ها
  پریناز ایزدیار در نمایی از فیلم ویلایی ها