HonaredefaView

X
گندم
گندم
نویسنده : مرتضی شاه کرم
ناشر : هنر دفاع- وابسته به سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس
شابک : 3- 7- 98403- 600- 978
موضوع : نمایشنامه دفاع مقدس
سال نشر : 1396
گروه مخاطبین : همه
قیمت : 4000
شابک : 3- 7- 98403- 600- 978
توضیحی کوتاه درباره اثر :

به خدا گندمو که آرد کردم، گونی رو برداشتم دویدم، از سمت نخلستون که بر می گشتم، دیدم یه زنی افتاده رو زمین که شبیه زنم بود، ولی زنم نبود. بی هوش بود، کمکش کردم به هوش که اومد، یه چاقو دستش بود، گرفتش سمت من و هی می گفت کوش، کجاست، من باید می رفتم، داشت معطلم می کرد، دویدم و ازش دور شدم، رسیدم اول نخلستون دیدم یه جنازه نوزاد...