HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

گروهی از غواصان بسيج و سپاه پاسداران براي انهدام سكوی الاميه تجهيز می شوند. رزمنده ای به نام نصرت به تنهایی به مأموريت شناسایی و عكس برداری از اسكله می رود. همرزم او، احمد، كه می داند نصرت بيمار است به دنبال او روان مي شود. آن ها به محاصره  شمن درمی آيند. احمد نصرت را فرار می دهد و خود دستگير و كشته می شود. با اطلاعاتی كه نصرت در اختيار رزمندگان قرار مي دهد‌، اسكله   الاميه منهدم می شود.  

چند رسانه ای