HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

اكبر منافی كه سابقه بستری شدن در آسايشگاه جانبازان موج گرفته را دارد، اكنون فروشنده بليت اتوبوس های شركت واحد است. يك شب با ديدن چهره هم‌رزم شهيدش (يحيي) در تلويزيون حالش بد می شود و به سراغ پدر او می رود و ادعا می كند يحيی را نه عراقی ها، كه او كشته، اما جزييات آن را به ياد ندارد. آن دو به اتفاق هم به سراغ كسانی می روند كه در جبهه هم‌رزم يحيي و اكبر بوده اند و از نحوه شهادت يحيی آگاه هستند. اولين نفر محمد سليمی است كه در يك كارگاه تراشكاری كار می كند و ادعای اكبر را رد مي كند. دومين نفر عبداله مشكاتی است كه اكنون مديريت كاروان های زيارتی به عراق را به عهده دارد و تبديل به يك سرمايه دار شده است. او نيز ادعای اكبر را رد می كند و به او پيشنهاد می كند كه او را رايگان به زيارت كربلا می برد. اكبر با دلخوري از او جدا مي شود و سراغ دفتر نشريه ای مي رود كه سال ها پيش درباره جبهه منتشر مي شد، اما سردبير آن كه زمانی رزمنده بود، اكنون به خارج رفته و نشريه نيز كه حالا همسرش آن را اداره می كند تبديل به مجله اي زرد شده است. در زيرزمين دفتر نشريه، انباری است كه نشانيی برخی ديگر از هم‌رزمان آنجا ثبت شده است. اكبر و پدر يحيی سراغ يكی از آنها می روند كه اكنون يك مدير عالیرتبه است، اما منشی به آنها وقت نمی دهد و برخوردی تحقيرآميز در پيش می گيرد. اكبر و پدر يحيی در ادامه جستجویشان به منزل هم‌رزمی ديگر (كمال اطاعت) مي روند ولی همسرش خبر شهادت او را بر اثر جراحات شيميايي به آنها می دهد. در نهايت اكبر، فرمانده گردانشان احمد ايروانی را كه حالا در آسايشگاه جانبازان بستری است پيدا می كند و با الهام از او به ياد می آورد كه ماجرای يحيی چه بوده و چگونه فرمانده به دليل اصابت تير دشمن به گلوی او و ايجاد سروصدا در پاتكی شبانه، به اكبر دستور داده بود كه يحيی را به زير آب ببرد تا صداي ناله اش دشمن را متوجه پاتك نكند. در پايان پدر يحيی، اكبر را مي بخشد و اكبر در كارگاه او مشغول خواندن نماز می شود.
چند رسانه ای
 • رضا کیانیان و پرویز پرستویی در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
  رضا کیانیان و پرویز پرستویی در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
 • پریوش نظریه در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
  پریوش نظریه در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
 • زنده یاد جعفر والی و پرویز پرستویی در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
  زنده یاد جعفر والی و پرویز پرستویی در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
 • پرویز پرستویی در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»
  پرویز پرستویی در نمایی از فیلم «پاداش سکوت»