HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

اهالی يك روستای مرزی با خطر حمله  نظامی ارتش دشمن مواجه می شوند. ريش سفيد روستا اهالی را به مقاومت دعوت می كنند. يك استوار اخراجی ارتش به نام مختار، كه تا آن لحظه از مردم كناره می گرفته، روستاييان را آموزش نظامی می دهد . اهالی روستا مسلحانه، زير رهبری مختار، به سوی مرز حركت می كنند و در نبرد با ارتش متجاوز پيروزی را نصيب خود می سازند.

چند رسانه ای
 • داود رشیدی، سعید راد و آهو خردمند در نمایی از فیلم «مرز»
  داود رشیدی، سعید راد و آهو خردمند در نمایی از فیلم «مرز»
 • سعید راد در نمایی از فیلم «مرز»
  سعید راد در نمایی از فیلم «مرز»
 • آهو خردمند در نمایی از فیلم «مرز»
  آهو خردمند در نمایی از فیلم «مرز»
 • موسیقی تیتراژ ابتدایی - فیلم مرز (1360)
  موسیقی تیتراژ ابتدایی - فیلم مرز (1360)
 • موسیقی تیتراژ ابتدایی - فیلم مرز (1360)
  موسیقی تیتراژ ابتدایی - فیلم مرز (1360)