HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

واحد اطلاعات عملیات لشکر مصمم است رادار رازیت عراق را در یکی از جبهه‌های غرب از کار بیاندازد. برای این کار هرمز را که متخصص مباحث الکترونیکی اما بیگانه با فضای جنگ است پیدا کرده با راضی کردن او موفق می‌شوند رادار دشمن را کور کنند. بدین ترتیب نیرو‌های لشکر 8 نجف اشرف موفق به انجام عملیاتشان می‌شوند

چند رسانه ای
  • بابک حمیدیان در نمایی از فیلم «50 قدم آخر»
    بابک حمیدیان در نمایی از فیلم «50 قدم آخر»
  • بابک حمیدیان در نمایی از فیلم «50 قدم آخر»
    بابک حمیدیان در نمایی از فیلم «50 قدم آخر»
  • بابک حمیدیان و طناز طباطبایی در نمایی از فیلم
    بابک حمیدیان و طناز طباطبایی در نمایی از فیلم