HonaredefaView

X
آفتاب بر همه یکسان می تابد
آفتاب بر همه یکسان می تابد
امتیاز مخاطبان
مجموع آرا
سال تولید :
1385
موضوع : شهدای غواص
مدت : 90 دقیقه
توضیحی کوتاه درباره اثر :

ژانت در پی درخواست دوست دیرینه‌اش نگار از اصفهان به تهران می‌آید تا رضا شوهر مجروح نگار را از بیمارستان بربایند. ژانت پزشکی است که نگار در این سفر به وی محتاج است. این امر سفر دیگری را برای هر سه رقم می‌زند.
چند رسانه ای
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم