HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

سعيد رزمنده جانباز كه برای معالجه چشمان خود عازم آلمان می شود، با خواهرش ليلا كه ساليانی چند است با همسر آلمانی خود در شهر «كلن» زندگی می كند روبرو می شود. سعيد بينايی خود را بازمی يابد و اكنون محيطی تازه و غريب پيش روی اوست و خواهری كه سعيد را دريچه ای بر خاطرات دور و عزيز گذشته می داند. سعيد در تدارك بازگشت به ايران است كه نتايج آخرين آزمايشات پزشكی وی همه چيز را بهم می ريزد.

چند رسانه ای
  • علی دهکردی در نمایی از فیلم از کرخه تا راین
    علی دهکردی در نمایی از فیلم از کرخه تا راین
  • هما روستا در نمایی از فیلم «از کرخه تا راین»
    هما روستا در نمایی از فیلم «از کرخه تا راین»
  • نمایی از پشت صحنه فیلم «از کرخه تا راین»
    نمایی از پشت صحنه فیلم «از کرخه تا راین»