HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

یك گروه پنج نفره از تكاوران ايرانی برای يك عمليات برون مرزی وارد خاك عراق می شوند. آنها در همان ابتدای كار با يك گروه عراقی كه در حال شكنجه دادن دو اسير هستند، مواجه و ناچار می شوند با آنها درگير شوند. اين درگيری مأموريت اصلی آن ها را به مخاطره می اندازد و...

چند رسانه ای
 • نمایی از فیلم خط آتش
  نمایی از فیلم خط آتش
 • احمد نجفی و رضا صفایی در نمایی از فیلم خط آتش
  احمد نجفی و رضا صفایی در نمایی از فیلم خط آتش
 • نمایی از فیلم خط آتش
  نمایی از فیلم خط آتش
 • احمد نجفی و رضا صفایی در نمایی از فیلم خط آتش
  احمد نجفی و رضا صفایی در نمایی از فیلم خط آتش